Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, günümüzde derinleşen gıdaya ulaşma imkanının Türkiye’yi de etkileyeceği ifade edildi.

Bunun yanında arz-talep dengesi bakımından dünyada en güçlü duruşu sergileyen Türkiye’nin, Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı tedbirlerle arz anlamında bir sıkıntı yaşamadığının vurgulandığı açıklamada, bu kapsamda gıda israfına yönelik gerçekleşen farkındalık faaliyetlerinin tüm kesimleri kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye’nin en önemli küresel sorunlardan biri olan gıda kayıp ve israfıyla mücadelede dünyadaki en iyi modellerden birini hayata geçirdiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2011 yılında başlattığı ve çok sayıda ülkenin hayata geçirdiği ‘Save Food’ adlı Gıda Kayıp ve İsraflarının Azaltılması Küresel Girişimi Projesi’ni FAO işbirliği ile ‘Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ markasıyla Türkiye’ye uyarlayan kampanyasını yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı, projenin gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik dünyadaki örnek uygulamalardan biri haline geldi.”

Gıda kaybının ekonomik bedelinin gelişmekte olan ülkelerde 310 milyar dolar, gelişmiş ülkelerde ise 680 milyar dolar seviyesinde olduğunun anlatıldığı açıklamada, “Tüm dünyada küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme nedenleriyle ileriye dönük gıda alanında sıkıntı yaşandığı bilinmektedir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye’de de gıda kaybı ve israfı konusunun FAO işbirliği ile salgın öncesinde gündeme alındığına işaret edilerek, iki yıldır kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle gıda kaybı konularında çalıştaylar ve toplantılar düzenlendiği belirtildi.

Çalışmalarla israf ve gıda kaybını önleme stratejilerinin oluşturulduğunun kaydedildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Türkiye’de 2018’de 18,8 milyon ton gıda çöpe atıldı. Toplam çöplerin arasında gıda atığının oranı yüzde 54,6 düzeyinde. Ülkemizde gıda sektörünün cirosunun 500 milyar lira olduğu göz önünde bulundurulduğunda, gıda kayıp ve israfındaki yüzde 2’lik bir azalma yıllık 10 milyar lira tasarruf demektir. Diğer bir anlatımla Türkiye’de gıda israfını yüzde 2 azaltabilmek 295 bin ailenin 1 yıllık asgari geçimini sağlayacak.”

– Üretilen gıdanın üçte biri çöpe gidiyor

Dünyada 821 milyon kişinin açlıkla mücadele ederken, her yıl üretilen gıdanın üçte birinin çöpe atıldığına işaret edilen açıklamada, “İklim değişikliği ve salgın nedeniyle giderek artan gıda ihtiyacı açısından israfın önlenmesi sadece Türkiye için değil uzun zamandır tüm dünya için de en önemli gündem maddesi.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, gıda israfının göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir konu olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“İsraf edilen gıdayı üretmek için gerekli ekili alan Çin’in yüzölçümü kadardır. Gıda israfının küresel sera gazındaki payı yüzde 6’dır. Gıda israfı bir ülke olsaydı, sera gazı üretiminde Çin ve ABD’den sonra gelen 3. ülke olurdu. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu nüfusu besleyebilmek için, mevcut gıda üretiminin yüzde 60 oranında artırılması gerekmektedir.”

Kaynak : AA