Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik Reform Paketi’nin bir bütünlük içinde, tutarlı, ekonomideki gerçekler ışığında hazırlanmış ve tatminkar olduğunu söyledi.

Özdebir, pakette yer alan; kamu harcama disiplini, şeffaflık, tasarruf vurgusu, vergi düzenlemelerinin sadeleştirilmesi, vergi inceleme sürelerinin kısaltılması ve dijitalleşmesi, güven unsuru, kamu ihalelerindeki şeffaflık ve bürokrasinin azaltılması vurgularını önemli bulduğunu ifade etti.

“Pakette, kamunun yerli ürün kullanımına yönelik ifadeler memnuniyet verici”

Özdebir, özellikle Kredi Garanti Fonu’nun katma değeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli selektif kredilerle destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacak olmasını çok değerli bulduğunu belirtti.

Özdebir, ASO’nun son dönemdeki meclis toplantılarında gündeme getirdiği birçok önerinin paket içinde yer aldığını ifade ederek, “Gündeme getirdiğimiz konuların bu paketin içinde yer bulmasından dolayı büyük bir mutluluk duydum. Özellikle üretimde ithal girdi kullanımının azaltılması ile katma değeri yüksek yerli ve milli ekonomi hedefi ortaya konulması önemli. Kamu tasarruflarının ön planda olduğu pakette, kamunun yerli ürün kullanımına yönelik ifadeler memnuniyet verici. Yıllardır dile getirdiğimiz bu konuda, ayrıca bir izleme komitesinin kurulması uygulamanın başarısı açısından çok önemli” ifadelerine yer verdi.

Özdebir, yatırımların öngörülebilirliğini azaltan enflasyon sorununun ortadan kaldırılmasıyla ilgili tedbirlerin ortaya konulmasını önemsediğinin altını çizerek, “Son dönemde gıda enflasyonunun artışına ilişkin bir takım tedbirlerin alınması ve tedarik zincirinin anlık takip edilmesi önemli” değerlendirmesin bulundu.

Bu noktada ara mallarındaki fiyat artışlarına da dikkat çeken Özdebir, “Ara mallarındaki tüccar kaynaklı fiyat artışları enflasyonu olumsuz yönde etkiliyor. Bu yüzden gıda fiyatlarında olduğu gibi ara malı fiyatlarının da anlık olarak takip edilmesi faydalı olacaktır” dedi.

“İhracatın tabana yayılması ve küçük ölçekli firmaların da ihracat yapabilmesi için destek ortaya konulması önemli”

Özdebir, yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulmasının, Türkiye’nin ihtiyacı olan ve yaşatılması gereken firmaların üretimini devam ettirebilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Özdebir, pakette yer alan sanayide yeşil dönüşüm, sağlık sanayisinin geliştirilmesi, halka arzın kolaylaştırılması, şirketlerin tahvil çıkarmasını özendirmek için tahvil garanti fonunun kurulması kararlarını da yerinde bulduğunu kaydetti.

Özdebir, ihracatın tabana yayılması ve küçük ölçekli firmaların da ihracat yapabilmesi için destek ortaya konulmasının da önemli olduğuna değindi.

“Pakette ayrıca mesleki eğitime vurgu yapılması ve desteklenmesini de çok kıymetli buluyorum”

ASO Başkanı Özdebir, pandemi sürecinde işgücü piyasasında ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesi için istihdam oluşturan firmaların daha ucuz kredi imkanına kavuşması istihdamın desteklenmesi açısından fayda sağlayacağını belirterek, “Pakette ayrıca mesleki eğitime vurgu yapılması ve desteklenmesini de çok kıymetli buluyorum. Özellikle sanayide ara eleman sorununun çözülmesinde katkısı olacağını düşünüyorum” dedi.

Özdebir, özel kesim yatırımlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amaçlı Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu oluşturulmasını ve büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkanı getirilmesini önemli bulduğunu söyledi.

Özdebir ayrıca, küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti getirilmesini de, özellikle pandemi sürecinde büyük sıkıntı yaşayan bu kitle açısından yerinde bulduğuna vurgu yaptı. Kaynak : İHA